CONSULTATIVE COMMITTEE

No records found.


CONSULTATIVE COMMITTEE

Necati Cemaloğlu (Gazi  University, Turkey)


Abdüllatif Tüzer (Muş Alparslan UniversityTurkey)

Aydın Yeşildirek (Yıldız Teknik University, Turkey)

Ayman Badawı (American University, Sharjah, Uae)

Canan Nakipoğlu (Balıkesir  University, Turkey)

Cemil Tunç (Van Yüzüncü Yıl Ü University, Turkey)

Gültekin Çakmakçı (Hacettepe  University, Turkey)

Hana Suleıman (American University, Sharjah, Uae)

Havva Yamak (Gazi  University, Turkey))

Hülya Gür (Balıkesir  University, Turkey)

İbrahim Erdoğan (Muş Alparslan UniversityTurkey)

Mustafa Sözbilir (Atatürk  University, Turkey)

Mustafa Yel (Gazi  University, Turkey)

Nusret Kavak (Gazi  University, Turkey)

Taher Abualrup (American University, Sharjah, Uae)

Tımoth H. Marshall (American University, Sharjah, Uae)

Oleh Buhrı (Ivan Franko University, Ukraine)

Roland Duduchava (Ivane Javakhishvili State University)

Selami Şaşmaz (Recep Tayyip Erdoğan  University, Turkey)

Uygar Kanlı (Gazi  University, Turkey)