STEM EĞİTİM ZİRVESİ

19-20 EKİM 2019

İstanbul-TÜRKİYE

Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin kısaltması olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı disiplinlerin birarada kullanılmasına olanak sağlayan STEM, ABD, Almanya, Güney Kore gibi birçok ülkede formal ve informal eğitim ortamlarına entegre edilmiş bir şekilde uygulanmaktadır. Ülkelerin STEM eğitimiyle amaçladığı, disiplinlerarası çalışmayı teşvik edip, yaratıcı, problem çözme becerisine sahip, eleştirel düşünen ve ortak çalışma yapan bireyler yetiştirmektir. Bu becerilerin ve daha fazlasının kazandırılmasında birinci dereceden öğretmenler sorumludur. Bu nedenle, STEM eğitimi konusunda yetkin öğretmenlerin yetiştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle, öğretmenlerin STEM eğitimi konusunda yeterli bir alt yapıya sahip olması ve STEM eğitimini sınıflarında doğru ve uygun bir şekilde uygulamasında ortak bir STEM eğitimi düşüncesinin olması gereklidir. Alanyazın incelendiğinde, STEM eğitimi konusunda birçok yanlışın yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden, bu zirve ile STEM eğitimi konusunda ortak bir düşüncenin oluşturulmasını sağlayarak STEM eğitimi konusunda yapılan yanlışların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, STEM eğitiminin öğretim programımıza entegre edilebilmesi sürecinde ülkesel değişkenlerin önemini vurgulayıp kendi öz benliğimize uygun bir STEM eğitiminin nasıl olması gerektiği üzerinde de durulacaktır. Bu noktada, Zirve kapsamında STEM eğitimi ve Köy Enstitüleri arasındaki bağlantılar kurulacak ve Türkiye’ye özgü bir STEM eğitimi anlayışının neden olması gerektiği vurgulanacaktır. Bu bağlamda, 19- 20 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirecek olduğumuz Ulusal STEM Eğitim Zirvesi’nin amacı, STEM eğitimi konusunda ulusal düzeyde fikir birliğine varılmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, ulusal düzeyde bu alanda çalışma yapan akademisyen ve öğretmenlerin bir araya getirilmesi amaçlanmaktır.

STEM EĞİTİM ZİRVESİ